در برخی داروهای دامی کاهش قیمت خواهیم داشت

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: به دامداران این قول را می‌دهیم که در بعضی از داروها نه تنها افزایش قیمت نخواهیم داشت، بلکه بعضی از داروها و واکسن‌ها نیز کاهش قیمت خواهند داشت.
سید محمد آقامیری، گفت: این نمایشگاه و رویداد هم‌افزار ایده بسیار خوبی برای حضور همه شرکت‌ها است؛ اما به نظر من باید از عمومی خارج شده ‌و تخصصی‌تر و یا به صورت بخش بخش می‌شد.
وی افزود: اینکه همه حوزه‌ها در اینجا حضور داشته باشند، امکان استفاده از آن را کمتر می‌کند. این تقسیم‌بندی با توجه به کمبودی که مدیران در وقت خود دارند، می‌توانست به آن‌ها در بازدید از نمایشگاه کمک کند.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور خاطرنشان کرد: به طور کلی ایده نمایشگاه ایده خوبی است و می‌تواند در زمینه‌های مختلف به مدیران کمک کند.
آقامیری با اشاره به تغییر نحوه تخصیص ارز در دولت سیزدهم، گفت: از نگاه تحلیلگران اقتصادی این کار بسیار ارزشمند است. به دلیل اینکه هدفمند کردن یارانه‌ها و توزیع عادلانه آن بین مردم، باعث افزایش رفاه می‌شود و فاصله طبقات کاهش پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: این کار بسیار سختی است به دلیل اینکه وقتی چنین کاری انجام می‌شود، قطعا نارضایتی هم وجود دارد، اما نتیجه نهایی تغییر نحوه تخصیص ارز برای مردم بسیار مفید و ارزشمند خواهد بود.
رئیس سازمان دامپزشکی اظهار داشت: هر نفر سالانه به طور متوسط ۳۲ کیلوگرم مرغ مصرف می‌کند. تفاوت قیمت نهاده ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد، حداقل ۲۰ هزار تومان است. سوال من این است که آیا میزان مصرف دهک‌های اول و دهک‌های آخر، یکسان است؟ جواب خیر است.
آقامیری افزود: بنابراین کسانی که در دهک‌های هفتم تا دهم قرار دارند و در واقع پولدارتر هستند، یارانه بیشتری دریافت می‌کردند که عادلانه نبود و دولت آن را عادلانه کرد.
وی تاکید کرد: در حوزه واکسن‌ها و داروهای دامی، به دامداران عزیز این قول را می‌دهیم که در بعضی از داروها نه تنها افزایش قیمت نخواهیم داشت، بلکه با روش‌هایی که سازمان دامپزشکی کشور در پیش گرفته، حتی بعضی از داروها و واکسن‌ها کاهش قیمت خواهند داشت.
آقامیری با تاکید بر اینکه هیچ کمبود نهاده‌ای در بازار وجود ندارد، خاطرنشان کرد: حتی مازاد هم وجود دارد. آرام آرام تولیدکننده به وضع موجود اطمینان پیدا می‌کند و حدود سه ماه دیگر بازار آرام شده و به شرایط قبل برمی‌گردد.
See the source image
فهرست