شرکت پشتیبانی امور دام حاضر به پاسخگویی در مورد مافیای دام نشد

شرکت پشتیبانی امور دام استان یزد در برابر پاسخ به سوالات و ابهاماتی در مورد وجود مافیای دام حاضر به پاسخگویی نشد.
در شرایطی که طی چند روز اخیر چندین خبر و گزارش در مورد ابهامات و دست های پشت پرده در صنعت پرورش دام سبک استان توسط یزدرسا تهیه و منتشر شده بود اما شرکت پشتیبانی امور دام استان یزد در برابر سوالات و ابهامات وجود مافیا در این صنعت به بهانه های عجیب از پاسخگویی طفره رفت.
حتی تلاش مدیر و کارشناس روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز برای انجام این مصاحبه بی نتیجه ماند.
شرکت پشتیبانی امور دام استان مسئول مستقیم پیگیری امورات مربوط به دام استان است ولی در شرایطی که دامداران استان در شرایط بسیار سختی به سر می برند و اکثریت انها در حال رها کردن این شغل هستند عدم پاسخگویی شرکت پشتیبانی امور دام چه توجیهی می  تواند داشته باشد؟
این عدم پاسخگویی در شرایطی است که طرح کشوری خرید توافقی دام در استان یزد نیز در حال اجرا است ولی در مورد این طرح و نحوه اجرای آن ابهامات فراوانی وجود دارد و در شرایطی که قرار بوده این طرح کمک کننده به امنیت غذایی کشور و دامداران باشد، نه تنها نتوانسته مشکلات دامداران را حل کند حتی خروجی لازم و مطلوب در زمینه تامین امنیت غذایی را نیز به نظر می رسد برآورده نکرده است.
ابهامات و وجود برخی از فعالیت های مشکوک در صنعت دام سبک استان به مرحله ای رسیده است که این گروه به خاطر منافع خود در حال به خطر انداختن امنیت غذایی استان یزد هستند و جالب اینکه در این شرایط بالاترین مسئول مستقیم پیگیری امور دام استان حاضر به پاسخگویی به این سوالات و ابهامات نیست!
در مجموع اینکه از شواهد و قرائن و گزارشات میدانی اینگونه برمی آید که به هیچ عنوان حال و روز صنعت دام استان مساعد نیست و اگر مسئولان همچنان به روش های عجیب و سوال برانگیز خود ادامه دهند در آینده ای نه چندان دور هیچ فردی حاضر به فعالیت در زمینه پرورش دام سبک نخواهد شد.
در این میان عدم پاسخگویی شرکت امور پشتیبانی امور دام استان یزد بر ابهامات موجود در صنعت دام می افزاید و باعث  می شود سوالات فراوانی در این زمینه ایجاد که امیدواریم با ورود نهادهای نظارتی به موضوع ابهامات برطرف و از نابودی صنعت دام کشور جلوگیری شود.
See the source image
فهرست