عادلانه‌سازی یارانه‌ در بخش دام و طیور از اتلاف منابع ملی جلوگیری کرد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: سیاست غلط یارانه‌ای گذشته در بخش تولید دام و طیور و اختصاص یارانه به واردکننده نهاده ضمن ایجاد رانت سودی برای مردم نداشت که دولت سیزدهم این مساله را اصلاح و این جراحی اقتصادی ضروری را انجام داد تا منابع به جای اتلاف به جیب مردم رود.
مجتبی دهقان پور با بیان اینکه اجرای طرح قانون التزام و موضوع نظارت بر بازار که در چند ماه گذشته آغاز شده، طرحی متفاوت از گذشته و کارآمد بوده است،گفت: تلاش شده که به بهترین نحو بازار استان فارس مدیریت شود و در پی آن رخدادهای خوبی در سطح استان رخ داده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تاکید کرد: بعد از نظارت بازار شب عید به فاصله کوتاهی طرح مردمی سازی یارانه ها و عادلانه سازی توسط دولت در سطح این استان به اجرا درآمد که طرح بزرگی بود.
وی ادامه داد: در دنیا یارانه به ۳ بخش شامل تولیدکننده،مصرف کننده و زنجیره‌ها پرداخت می شود اما در ایران براساس سیاست غلط یارانه‌ای گذشته در این بخش یارانه به واردکننده نهاده(خوراک دام) پرداخت می شد که در پی آن رانت ها زیادی در سطح کشور ایجاد شده بود که دولت سیزدهم این مساله را اصلاح و این جراحی اقتصادی ضروری را انجام داد تا منابع کشور اتلاف نشود.
دهقان پور گفت: به نظر کارشناسان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بخش هایی مانند تولید گوشت مرغ که کاملا به ارز یارانه‌ای متکی بود افزایش قیمت باید ۶ برابری باشد که با مدیریت منطقی و نظارت دولت این موضوع رخ نداد.
وی ادامه داد: با حذف ارز یارانه‌ای در ماه‌های اخیر حدود ۴۷۰ درصد در حوزه نهاده‌ها افزایش قیمت به وجود آمد و انتظار می رفت که قیمت گوشت مرغ نیز به همین میزان بالا رود اما با مدیریت دولت در عمل این اتفاق نیفتاد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اضافه کرد: یکی از مشکلات توزیع ارز یارانه‌ای این بود که به دلیل اینکه یارانه‌ها درست توزیع نشده بود قیمت تمام شده محصولات متناسب با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نبود و اغلب سود به جیب گروه قلیلی می‌رفت.
وی در بخش دیگر سخنان خود بیان کرد: در روزهای اخیر به دلیل پیگیری‌های دولت و آزادسازی بخشی از نهاده‌ها از یکی از بنادر اوکراین قیمت نهاده‌ها و همچنین قیمت روغن نیز حدود ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
دهقان پور نقش رسانه ها را در جهاد تبیین و بیان واقعیت ها به جامعه در همه زمینه ها خصوصا در آستانه هفته دولت و در راستای عادلانه سازی یارانه‌ها مهم دانست و گفت: برای حفظ منابع ملی باید اصلاح نظام یارانه ها اتفاق می افتاد که این کار بزرگ در دولت سیزدهم به اجرا درآمد.
او به موضوع نهادینه سازی گفتمان بین دولت و مردم با استفاده از ابزار موثر رسانه نیز تاکید کرد.
See the source image
فهرست