مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان دام سبک: فرایند صادرات دام زنده برای حمایت از تولیدکنندگان تسریع شود

مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان دام سبک از دستگاه های متولی امر خواست تا براساس دستور وزیر جهاد کشاورزی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی فرایند صادرات دام زنده تسریع شود.
افشین صدر دادرس روز دوشنبه درباره آزادسازی مجدد صادرات دام زنده افزود: در جلسه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۱ مجوز صادرات دام زنده توسط شورای قمیت گذاری صادر و تصویب شد و  وزیر جهاد کشاورزی در ۸ مردادماه ۱۴۰۱ مصوبه شورا را ابلاغ کردند.
مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان دام سبک  اظهارداشت: علیرغم گذشت  بیش از ۲۰ روز از ابلاغ مصوبه صادرات دام زنده یعنی ( هشتم مردادماه ۱۴۰۱) هنوز اقدام اجرایی درخصوص صادرات دام زنده از گمرکات صورت نگرفته و هیچ دامی از گمرکات خارج  نشده است.
وی اضافه کرد: طی این ۲۲ روز شیوه نامه ها و  دستور العمل های صادرات دام زنده سبک و سنگین تهیه شده است که امیدواریم همانگونه که وزیر اعلام کردند این کار جنبه عملیاتی پیدا کند و بخش های مختلف وزارتخانه که در ا ین کار دخیل هستند با مدیریت خود جمع بندی های نهایی را انجام بدهند.
وی گفت: اکنون شیوه نامه مربوط  به صادرات دام زنده سبک و سنگین ابلاغ شده است و منتظر صادرات دام زنده به شکل عملیاتی هستیم.
 براساس این مصوبه صادرات دام زنده، (گوساله بالای ۴۰۰ کیلوگرم و گوسفند بالای ۴۰ کیلوگرم) آزاد شد و  تعرفه صادرات هر کیلوگرم گوساله ۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان و هر رأس گوسفند حدود ۵۰ هزار تومان تعیین شده است.
فهرست