واکسیناسیون رایگان دام های روستایی توسط گروه‌های جهادی دامپزشکی

مسئول پهنه شمال غرب قرارگاه محرومیت زدایی جهاد دامپزشکی از واکسیناسیون رایگان دام های روستایی توسط گروه‌های جهادی دامپزشکی خبر داد.
پدرام وثوقی اظهار داشت: همزمان با آغاز هفته دولت مأموریت جدید گروه‌های جهادی تخصصی دامپزشکی در شمال غرب کشور آغاز شد.
وثوقی اظهار داشت: تیمی متشکل از دانشجویان جهادگر دانشکده‌های دامپزشکی به همراه کارشناسان اداره کل دامپزشکی و اعضای هیأت علمی و متخصصین و تکنسین دامپزشک استان آذربایجان غربی در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری، از مناطق روستایی محروم و حاشیه میاندوآب به مدت زمان سه روز بصورت رایگان مورد معاینه، واکسیناسیون و درمان قرار خواهند داد.
وی افزود: شناسایی بیماری‌های دامی و جلوگیری از گسترش اینگونه بیماری‌ها، درمان بیماری‌های دام و طیور، توزیع داروهای رایگان، واکسیناسیون فصلی دام و آموزش اقدام‌های پیشگیرانه به دامداران از جمله اهداف مهم حضور این تیم جهادی در منطقه خواهد بود.
وی افزود: قرارگاه استانی محرومیت زدایی جهاد دامپزشکی آذربایجان شرقی نیز طی هفته گذشته با همکاری اداره کل دامپزشکی استان و گروه جهادی دهکده در منطقه محروم و روستایی بخش خاروانا شهرستان ورزقان به تعداد بالغ بر ۲۰۰۰ راس دام سبک و سنگین مورد واکسیناسیون و ۵۰۰ مورد ویزیت و درمان رایگان قرار گرفت.
See the source image
فهرست